Missa inte föreläsningarna om hot och våld i hemmet

Som anställd i Svenska kyrkan möter du sannolikt många medmänniskor i utsatta situationer. Därför har KyrkA bjudit in Amanda Birging, informatör på Uppsala Kvinnojour, som föreläser om hur det kommer sig att hot och våld ofta kan få fortgå i ett förhållande, vilka konsekvenser detta har för hälsa och välbefinnande och hur du kan hjälpa någon som är utsatt. Det finns även en föreläsning som passar dig som är arbetsgivare där Amanda Birging ger värdefull och viktig information om hur du kan stötta om du har en medarbetare som är utsatt.

18 maj för dig som är medlem och anställd

14 juni för dig som är medlem och arbetsgivare

Detta är Uppsala Kvinnojour

Uppsala Kvinnojour är en ideell, feministisk, religiöst och partipolitiskt obunden förening som sedan 1981 arbetat mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppsala Kvinnojour ger stöd, skydd, och juridisk rådgivning till våldsutsatta tjejer, kvinnor och barn, och arbetar våldspreventivt genom utbildning och opinionsbildning.

Utbildningen hålls via Teams och är kostnadsfri för dig som är medlem.

Varmt välkommen!