Mölndals pastorat stödjer barn i Etiopien

KyrkA har intervjuat Ammi Jonsson, församlingspedagog i Mölndals pastorat och aktuell som ordförande för valberedningen inför KyrkAs kongress i juni, som nyligen har besökt Addis Abeba och organisationen Hopp för Barn i Etiopien. Tillsammans med tre andra ledare och 13 ungdomar mellan 16 och 23 år fick de på nära håll bevittna hur donationerna har gjort skillnad.

I en värld där samarbete och solidaritet är avgörande för att adressera globala utmaningar, har Mölndals pastorat sedan 25 år tillbaka haft ett inspirerande samarbete med organisationen HBE (Hopp för Barn i Etiopien). Genom detta partnerskap strävar de efter att stödja och förbättra livet för barn i Etiopien, ett land där många barn lever i fattigdom och har brist på utbildning och vård.

Genom att bygga skolor, hälso- och sjukvårdscenter och genom att erbjuda stöd till barn och familjer i nöd, har HBE blivit en kraft att räkna med i kampen för barns rättigheter och välbefinnande i Etiopien.

– Vi besökte Addis Abebas slumområden där människor lever under mycket svåra förhållanden i plåtskjul och på soptippar med misshandel och kriminalitet som kantar vardagen, berättar Ammi Jonsson.

– Människorna vi mötte berörde mig djupt, säger hon. Fattigdomen är så extrem att det är svårt att föreställa sig, men ändå fanns där glädje, hopp och gästfrihet.

Ammi Jonsson förklarar att HBE samarbetar med den lokala kristna organisationen ”Win Souls for God”. Deras arbete sträcker sig bortom fysiska behov och grundar sig i den kristna tron. De inser att människan behöver mer än bara mat; de behöver även en gemenskap och andlig vägledning. Genom undervisning och vägledning får människor möjlighet att växa i sin tro. Även om HBE har sina rötter i den lutherska kyrkan, arbetar de ekumeniskt med andra kyrkor.

Hon berättar vidare att dessa organisationer engagerar på många olika sätt. HBE:s närvaro och insatser har varit kontinuerliga under flera årtionden. Genom uppsökande verksamhet och matdistribution på centret har de etablerat starka band med samhället och dess invånare. Organisationen engagerar volontärer från hela världen och har en närvaro i många slumområden.

Omsorg om varandra är en central del av samhället i Etiopien trots de utmaningar som fattigdomen medför. HBE stödjer gatubarn för att ge dem tillgång till utbildning, hjälper prostituerade att lämna livet på gatan och arbetar för att minska ungdomsbrottsligheten. Dessa barn får inte bara ett hem och tillgång till utbildning, utan även stöd för att ta sig igenom universitetsstudier och slutligen få en anställning. Detta skapar en grund för deras liv och framtid, men det kräver också deras egen motivation.

Före pandemin planerade HBE ett projekt i södra Etiopien för att bygga ett medicinskt center.

– Nu när vi besökte centret hade det varit verksamt under nära fyra år, säger Ammi Jonsson. Det inkluderar faciliteter för barn- och mödravård samt hälsokontroller från staten. Det är en positiv utveckling som bidrar till samhällets välmående.

– Vi fick se hur de insamlade medlen från bland andra Malmö pastorat går direkt till organisationens arbete och att de verkligen gör skillnad. Utan dessa resurser skulle det inte vara möjligt att bygga skolor och medicinska center eller att driva på för förändringar på nationell nivå.

– Vi besökte även landsbygden, vilket skiljer sig från stadsmiljön. Trots att även landsbygden präglades av fattigdom, upplevde vi det som renare och mer organiserat.

Organisationens arbete är en manifestation av dess evangeliska uppdrag. För dem som tror på Gud och Jesu uppdrag är det naturligt att leva i enlighet med evangeliet. Det var enkelt för oss att integrera vår tro i vårt vardagliga liv. Vi upplevde en gemenskap präglad av tro, där det var naturligt att vara en del av trons gemenskap. Att inte dela denna tro ansågs avvikande.

– Det är svårt att beskriva med ord hur resan har påverkat oss, men jag är djupt tacksam för den erfarenhet vi fått och för de människor vi fick möta, avslutar Ammi Jonsson.

Fotograf: Ammi Jonsson
Text: Marianne Wijkmark