Några tips och råd inför vårens lönesamtal

Årets lönerevision har startat. Här får du några tips och råd på vägen av David Thell, KyrkAs biträdande förhandlingschef, om hur du kan förbereda dig och vad som är bra att tänka på under ditt lönesamtal.

Som anställd i Svenska kyrkan kan lönerevisionen ske genom förhandling mellan fack och arbetsgivare eller genom ett lönesättande samtal. Oavsett vilken modell som gäller för dig är din arbetsgivare skyldig att i utgångsläget fördela 3,3 procent av den totala lönesumman i löneökningar till KyrkAs medlemmar. Detta är ingen individgaranti utan en kollektiv garanti. Vilken modell som gäller för just dig avgörs lokalt i överläggningar mellan KyrkA och arbetsgivaren.

Förbered dina argument

När du ska diskutera din lön med din chef är det viktigt att vara förberedd. Ta fram lönestatistik för din yrkesgrupp och ha koll på arbetsgivarens lönepolicy och vilka lönekriterier som finns hos din arbetsgivare.

Ditt lönesamtal är en fortsättning på utvecklingssamtalet som du ska ha haft högst ett år tidigare. Fundera över vilka mål som sattes här och hur du har uppnått dessa. Har du fått fler arbetsuppgifter eller större ansvar? Lista hur du har bidragit till verksamheten och förbered dina argument.

Framför dina skäl till att du ska få en högre lön

Visa din chef hur du har bidragit till arbetsgivarens verksamhet och hur du har nått uppsatta mål. Var noga med att veta ditt värde för just din arbetsplats. Det råder brist på arbetskraft inom de flesta stift vad gäller kyrkans profilyrken och våra medlemmars yrkeskategorier.

Var inte för försiktig, utan ha självförtroende när du argumenterar utan att bli aggressiv eller hota med uppsägning. Ge ett första förslag på ny lön till din arbetsgivare och begär mer än du tror att du kan få. Din lön ska bidra till att du vill stanna kvar hos din arbetsgivare och att du känner dig värdesatt.

Var medveten om skillnaden mellan lönesamtal och lönesättande samtal

Under lönesamtalet pratar du och din chef om det gångna årets prestation i relation till arbetsgivarens lönekriterier och fjolårets utvecklingssamtal. Detta samtal ligger sedan till grund för fördelningen av löneutrymmet.

På det lönesättande samtalet kan du och din chef enas om din nya lön givet att ni är överens. I mötet kan ni lyfta det som är lönegrundande, som till din prestation, ansvar och befogenheter.

Om ni inte kommer överens är det arbetsgivaren som ansvarar för lönesättningen. Du ska dock få en saklig motivering till din lön och det ska kopplas till arbetsgivarens lönekriterier. Du ska veta vad som krävs av dig för att få en god löneutveckling. Be om att få ett skriftligt underlag och kontakta din facklige företrädare efter samtalet om du känner att lönen inte är sakligt grundad.

Förhandling är en process där löneutrymmet fördelas mellan de anställda genom förhandling mellan facklig företrädare och din arbetsgivare lokalt.

Kontakta gärna oss om du behöver stöd

Ditt lönesamtal ska vara en dialog mellan dig och din lönesättande chef. Kontakta KyrkA för råd och stöd i de fall du känner att arbetsgivaren inte har en god dialog med dig under lönesamtalet. Likaså ska du kontakta KyrkA om arbetsgivaren inte tydliggjort vilka lönekriterier som gäller för dig, om du inte får utvecklingssamtal eller om du inte ges möjlighet att genom din prestation få en god löneutveckling. Du kan naturligtvis också vända dig till oss om du har frågor generellt om lön.