När sjukpenningen uteblir

Att få avslag från Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning kan kännas som ett slag i ansiktet. Men det finns hjälp att få. Här tipsar juristen om vad som är viktigt att tänka på och hur du kan gå vidare.

Om Försäkringskassan fattar ett negativt beslut är de skyldiga att informera dig om det i förväg och motivera varför. Det beskedet kommer oftast som brev. Om du tycker att Försäkringskassans beslutsunderlag inte ger en riktig eller komplett bild av ditt sjukdomstillstånd har du tid och möjlighet att lämna synpunkter på bedömningen och kan skicka in kompletterande uppgifter.

Försäkringskassans brev är också ett bra underlag för dig när du pratar med en eventuell arbetsgivare om vad som kan göras för dig i den situation du har hamnat i.
Många gånger kan också ditt fackförbund hjälpa till med att svara på frågor och med att ta kontakt med arbetsgivaren.

Skydda din SGI

Om Försäkringskassan väl fattar beslutet att du inte har rätt till sjukpenning ska det alltid framgå i beslutet vad du måste göra för att behålla din SGI, din sjukpenninggrundande inkomst. Det är viktigt att du läser och följer den informationen.

SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan och som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få. Du behöver din SGI om du längre fram ska kunna få sjukpenning eller någon annan ersättning, till exempel föräldrapenning. Du kanske blir sjukskriven på grund av en annan diagnos eller får beslutet ändrat i en omprövning. Om du då inte har skyddat din SGI kan du inte få någon ytterligare sjukpenning, även om Försäkringskassan bedömer att din arbetsförmåga faktiskt är nedsatt.

Står det i Försäkringskassans beslut att du måste skriva in dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete är det precis det du ska göra. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära uppsägning. Om du har en anställning som du tänker gå tillbaka till efter rehabiliteringen kan den arbetsgivaren bevilja dig tjänstledigt för att söka andra arbeten. När du senare återfår arbetsförmågan avslutar du bara din tjänstledighet och går tillbaka till det jobb du hade innan du blev sjuk.

Prata gärna med din arbetsgivare och ditt fackliga ombud för att se om det går att hitta en lösning i just ditt fall.

Om beslutet är felaktigt

Om du tycker att Försäkringskassan har fattat fel beslut kan du begära omprövning. Det måste du i så fall göra inom två månader från det att du tog emot beslutet. Försäkringskassan har egna blanketter som du kan använda men regelverket är snårigt och många gånger är det klokt att vända sig till någon som är sakkunnig, som kan hjälpa dig att begära en omprövning.

Om du har juristförsäkringen KyrkAs Privatjuridik är du alltid välkommen att kontakta HELP för att få juridisk hjälp och rådgivning, utan timkostnad. Mejla till info@helpforsakring.se eller ring kundtjänst på 0771–985 200.