Norra Ölands pastorat höjer bilersättningen

Norra Ölands pastorat höjer bilersättningen för tjänsteresor med egen bil till 44 kronor per mil under tidsperioden från och med den 1 maj till och med den 31 augusti 2022.

–  Nu hoppas vi att flera pastorat följer efter och höjer bilersättningen, säger Johan Engvall, kretsföreträdare i Växjö stift och ledamot i förbundsstyrelsen.

Kyrkorådet för Norra Ölands pastorat tog beslutet om höjningen i samråd med KyrkA. I ett gemensamt fackligt initiativ uppmärksammade KyrkA arbetsgivarna i Växjö stift om de höga drivmedelskostnaderna som en följd av framför allt kriget i Ukraina.

–  En del pastorat har inte råd att köpa tjänstebilar i den omfattning som skulle behövas för det pastorala arbetet, menar Johan Engvall. Många av våra medlemmar har ansvar för flera kyrkor och behöver resa långa sträckor i tjänsten. De använder då sin egen bil i tjänsten och behöver därför bli kompenserade för de annars orimligt höga kostnaderna.

–  Vi är glada för att kyrkorådet tog beslutet att höja bilersättningen och att arbetsgivaren visar att de bryr sig om sina medarbetare, säger Johan Engvall. Detta är rekryterande för Svenska kyrkan.

Se protokollsutdrag från kyrkorådets beslut den 25 april 2022.

Mall för enskild överenskommelse om bilersättning

Ta kontakt med din arbetsgivare och begär högre bilersättning än vad som anges i kollektivavtalet BIL 14. Den del som ska höjas är den del som betalas ut utöver den skattefria delen och som du därför beskattas för. KyrkA rekommenderar minst 4,40 kr för denna del.

Ett enkelt förslag på hur ett avtal kan se ut bifogas här