Nya styrelsens viktigaste uppdrag – att hela förbundet

Styrelsen är nu vald för kommande mandatperiod. Vi har intervjuat förbundsordförande Bror Holm och några i styrelsen kring anseenderevisionen och vad fokus kommer att vara den närmaste tiden.

Den 5 oktober omvaldes förbundsordförande Bror Holm för en ny mandatperiod fram till 2024 liksom ledamöterna Andrea Schleeh och Kent Österdahl. Annika Svensson, vice ordförande och ledamoten Håkan Stiberg fortsätter på sina mandat två år till. Rebecca Söderblom gick upp från ersättare till ordinarie. I styrelsen tillkom dessutom tre nya ledamöter, Ammi Jonsson, pedagog och Jonas Bodin, diakon samt Johan Engvall, komminister, Växjökretsen som även representerar Utlandskretsen.

I sitt tacktal betonar Bror Holm vikten av att vi nu tillsammans hittar vägar framåt för att skapa tillit och hela förbundet. Han bjuder därmed in de som varit kritiska röster och som nu fått klara bevis för att det inte fanns grund för misstron.

– Jag är glad över förtroendet att få fortsätta som förbundsordförande. Som alltid kommer vi att vara engagerade och aktiva i det fackliga arbetet för att våra medlemmar ska ha det så bra som möjligt i arbetslivet. Tyvärr har förtroendet skadats i och med ryktesspridningen och det är viktigt att vi tillsammans hittar vägar tillbaka till tillit inom förbundet. Vi hoppas att resultatet av anseenderevisionen kan bidra till detta, säger förbundsordföranden Bror Holm.

Anseenderevisionen

KyrkAs styrelse beställde i december en fördjupad granskning från revisionsbyrån Ernst & Young som under fullmäktige/kongressen presenterades och blev väl mottagen av deltagarna. Granskningen visar tydligt att det inte har begåtts några ”ekonomiska oegentligheter”.

– Det var nödvändigt för oss att beställa denna fördjupade granskning då det hade uppstått misstro mot både förbundsstyrelsen och förbundsledningen. Nu har denna granskning visat att det inte finns några ekonomiska oegentligheter inom förbundsstyrelsen eller förbundskansliet som vi blivit anklagade för, säger Annika Svensson, vice förbundsordförande.

– Det är en stor lättnad att vi nu kan visa för våra medlemmar att ekonomin har hanterats utan anmärkningar, säger Rebecca Söderblom, komminister i Stockholms stiftskrets. Det har varit en jobbig tid med ryktesspridning i spåren av artiklar från Aftonbladet där vi inte har kunnat svara på medlemmarnas frågor på ett trovärdigt sätt innan vi kunde presentera resultaten från denna externa anseenderevision.

Kent Österdahl, andre vice ordförande i förbundsstyrelsen, beklagar att styrelsen inte kunnat informera om resultatet tidigare och på så vis ge svar på alla frågor kring ekonomin.  – Tyvärr försköts arbetet med anseenderevisionen på grund av Covid-19. Men nu är den presenterad för fullmäktige och vi kan sprida innehållet i den.

Utöver anseenderevisionen presenterades som alltid även den vanliga, årliga revisionen av Ernst & Young. Den årliga revisionen innehöll inga anmärkningar och styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet av förbundsfullmäktige.

Förstärkning i erbjudandet

– Vi behöver åter igen rikta fokus mot det som skapar värde för medlemmarna, säger Vibeke Hammarström, förbundsdirektör. Vi har till exempel förstärkt vår ombudsmannakår under 2020 för att ge mer stöd i förhandlingar. Vi kommer också att erbjuda utbildningar i arbetsrätt till fler när Covid väl är över.

En nyhet är också KyrkAs Privatjuridik som är ett nytt medlemserbjudande från 1 februari 2021.  – Vi vill finnas där för våra medlemmar i vardagen, fortsätter Vibeke Hammarström. Därför har vi arbetat fram ett nytt medlemserbjudande där vi kan erbjuda juristhjälp med allehanda vardagsproblem. I och med det kommer våra medlemmar att slippa många bekymmer och spara både tid och pengar.