Nytt avtal om omställnings- och kompetensstöd för Svenska kyrkan från och med den 1 oktober

Nu är parterna slutligt överens om Svenska kyrkans avtal om omställnings- och kompetensstöd. De nya reglerna gäller för anställningar som upphör från och med den 1 oktober 2022. 

Efter gemensamma ansträngningar har nu parterna färdigställt det framförhandlade avtalet om omställnings- och kompetensstöd. Det har slutligt skrivits under och träder i kraft den 1 oktober 2022.

− Kyrkans Akademikerförbund är glada över att vi är i hamn med ett nytt och modernt omställningsavtal till gagn för både arbetsgivare och arbetstagare inom Svenska kyrkan. Avtalet kommer att förbättra möjligheterna för våra medlemmar att kompetensutvecklas mitt i yrkeslivet men också förbättra möjligheterna att ställa om vid händelse av ofrivillig arbetslöshet, säger förbundsordförande Bror Holm.

Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22 blir tillgängligt för många fler arbetstagare än idag och innehåller ett antal nyheter: flera olika studiestöd, avgångsersättning och kompletterande a-kassa vid tvist och ogiltigförklaring av uppsägning. Det innehåller också löneutfyllnad, som ersätter det nuvarande lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön (protokollsanteckning 23).

Det nya avtalet gäller för alla ärenden som påbörjas från och med den 1 oktober 2022. Arbetstagare vars anställning upphör genom arbetsbrist eller sjukdom före den 1 oktober 2022 ersätts enligt det gamla omställningsavtalet.

Kyrkans trygghetsråd administrerar även fortsättningsvis omställnings- och kompetensstöden.

Mer information om det nya avtalet kommer att ges löpande framöver i form av medlemsutskick och medlemsmöten. Du hittar två datum för informationsmöten nedan.

Ta del av nya avtalet här