KyrkA Sunt arbetsliv riskbedömning

Avtalsrörelsen fortsätter

Igår, den 25 november förhandlade KyrkA och Skao kring villkor i villkorsavtalet, det så kallade AB ( Allmänna Bestämmelser). Förhandlingen berörde löneavtalet, ett flertal paragrafer i Allmänna Bestämmelser samt traktamentsavtalet.

Dessutom diskuterades delar av avtal 17 som syftar till att avtalstexter ska vara enklare att läsa.

Det pågår också intensiva förhandlingar för att få fram ett nytt Svenska kyrkans avtal. Nya förhandlingsdatum har bokats in.

Avtalsrörelsen per 26 november

Idag den 26 november förhandlas Utlandsavtalet. KyrkA och arbetsgivarparterna är ännu inte överens och det behövs ansträngningar från båda sidor för att komma fram till ett avtal.

Arbetsgivaren önskar förändra och delvis försämra ett antal villkor. Nya regler för tvistelösning diskuteras. Parterna behöver även hitta lösningar för frågorna som rör garanterad nettolön och semester.