Nytt myndighetsuppdrag ska öka kunskapen om konsekvenserna på arbetet av våld i hemmet

Kyrkans Akademikerförbunds styrelse välkomnar nytt initiativ mot våld. 

Regeringen har gett jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att höja kunskapen om vilka konsekvenser våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan få i arbetslivet. Detta välkomnar Kyrkans Akademikerförbund. Kunskap om hur våldet påverkar den som blir utsatt och hennes, eller hans, arbetsprestationer behöver spridas. Idag präglas vårt samhälle och våra arbetsplatser av ett tabu om frågor som rör våld i hemmet.

Men våldet påverkar. Att bli utsatt för våld i sitt privatliv påverkar med nödvändighet även ditt arbetsliv. Fokus, engagemang och arbetsprestationer kan påverkas. Dina sociala relationer på arbetet kan påverkas av den kontroll du är utsatt för i din privata relation. Att bli utsatt för våld kan även ha en negativ inverkan på ekonomin.

Enligt myndigheten Brå anmäldes det 57 600 fall av misshandel i nära relationer 2021. Det innebär att vi anställda i Svenska kyrkan, även om vi inte vet om det, kan möta någon som far illa på grund av våld och hot i sitt hem och i sina närmaste relationer. Här finns ett mörkertal då alla fall av misshandel inte anmäls.

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag om att höja kunskapen om vilka konsekvenser våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan få i arbetslivet, behövs. Denna kunskap kan komma att rädda liv i en framtid.

Vi behöver tillsammans arbeta för en ökad kunskap om våldets konsekvenser och vi behöver också våga fråga. Det kan rädda liv.

Bror Holm, kyrkoherde, förbundsordförande

Annika Svensson, diakon, vice förbundsordförande

Kent Österdahl, kyrkoherde, andre vice ordförande i förbundsstyrelsen

Johan Engvall, komminister, ledamot

Ammi Jonsson, församlingspedagog, ledamot

Andrea Schleeh, kyrkoherde, ledamot

Håkan Stiberg, sjukhuspräst, ledamot

Rebecca Söderblom, komminister, ledamot

Helene Westerlind, chef, Pilgrimscenter, ledamot

 

LÄNK: https://bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html