Ordförande för socialdemokratiska kyrkomötesgruppen kritisk

Jesper Eneroth, ordförande för den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen kritiserar Skao på facebook:

”Är väldigt förvånad över Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations argument gentemot Kommunal. Att som arbetsgivarorganisation säga att små församlingars dåliga ekonomi är skäl att driva försämrade villkor för de anställda är lika befängt som att hävda att personer anställda i småföretag ska tvingas acceptera sämre villkor på svensk arbetsmarknad.

Vägen fram i en tid av försämrad ekonomi är inte försämrade arbetsvillkor utan ökad samverkan mellan församlingar. Jag ifrågasätter att SKAO verkligen har stöd i ryggen från svenska kyrkans församlingar när de argumenterar på ett sådant sätt vi nu ser. Detta är långtifrån de värderingar jag tycker ska känneteckna svenska kyrkan.”