Orsaken till kränkningar finns i mobbarens psyke

Vibeke Hammarström Falk, förbundsdirektör på KyrkA, höll på tisdagen en föreläsning om kränkande särbehandling för fackligt förtroendevalda i förbundet. Mobbning på arbetsplatsen leder inte bara till lägre produktivitet utan kan också ha förödande effekter för den som blir utsatt. Hon betonade att det inte är offret som är problemet.

– Det är avgörande att vi flyttar fokus till den som startar mobbningen, säger Hammarström Falk. Mobbaren ser fördelar med sitt beteende såsom att höja sin status eller makt i gruppen eller att få kontroll på något vis. Vi måste därför ändra synsätt från att fråga varför hen blir mobbad, till att fråga varför mobbar du? Svaret finns hos mobbaren, inte hos mobbningsoffret. Vi måste stödja offret och gruppen samtidigt som vi måste utreda varför mobbaren beter sig som hen gör.

Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en person på ett kränkande sätt. Att frysa ut eller exkludera någon eller några på arbetsplatsen, att inte hälsa på någon, att kalla arbetskamrater för öknamn, att verbalt kränka någon är olika exempel på kränkande särbehandling. Att undanhålla information, förnedra någon eller ha favoriter är också exempel på kränkande särbehandling. Både individer och grupper kan utsättas för kränkande särbehandling och det kan leda till socialt utanförskap, allvarlig ohälsa med sjukskrivning som följd.

Vad har arbetsgivaren för ansvar?

En mobbningssituation måste hanteras och helst utredas av en extern konsult. Det tar inte slut av sig själv. Arbetsgivare har ett tydligt ansvar att klargöra att kränkande särbehandling är oacceptabelt. Arbetsgivaren har också en skyldighet att agera vid kränkningar och ta till åtgärder för att utreda händelserna samt se till att det inte händer igen. Detta ansvar regleras främst i arbetsmiljölagen och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Även diskrimineringslagen reglerar rätten att få vara på sin arbetsplats utan att utsättas för kränkningar och trakasserier.

Vad gör jag om jag utsatts för kränkande särbehandling eller om jag sett någon annan utsättas?

Arbetsgivaren bör genom en policy eller på annat sätt informera om vem du ska vända dig till om du utsatts för kränkande särbehandling eller om du sett en arbetskamrat utsättas. Det vanligaste är att du först och främst ska vända dig till din närmaste chef. Men om det är din chef som utsätter dig eller andra för kränkande särbehandling så ska det finnas rutiner för vem du i stället ska kunna prata med.

Du är alltid välkommen att kontakta KyrkAs skyddsombud på din arbetsplats, ett av KyrkAs regionala skyddsombud eller en av KyrkAs ombudsmän. Vi finns här om du vill ha råd och stöd, om din arbetsgivare inte tar dig på allvar eller om du av någon anledning inte är bekväm med att prata direkt med din chef.