Pamela Garpefors – ny ordförande i KyrkA

Vi gratulerar Pamela Garpefors, prost och kyrkoherde i Svenska kyrkan i Tyskland och Nederländerna, som valdes till ny ordförande för KyrkA vid kongressen den 3 juni. Hon är den första kvinnan att inneha denna position i fackförbundets över 120-åriga historia.

Hur känns det att bli vald till förbundsordförande?

– Jag är hedrad över det förtroende jag fått av kongressen. Tillsammans med hela förbundet vill jag fortsätta att driva Kyrkans Akademikerförbunds unika frågor. Jag ser fram emot det kommande arbetet med nya styrelsen. Jag känner mig kallad.

Var är du verksam idag?

– Jag är prost och kyrkoherde i Svenska kyrkan i Tyskland och Nederländerna. Ledamot i förbundsstyrelsen, kretsföreträdare för Utlandskretsen samt Chefsrådgivare för KyrkA.

Vad fick dig att tacka ja när du blev tillfrågad om att bli förbundsordförande?

– Möjligheten att fortsatt stärka förbundsstyrelsens uppgifter och motivation. Förmånen att få vara med och fortsatt utveckla ett redan starkt förbund att bli ännu starkare, bättre och större inom Svenska kyrkan.  Samt att få ge tillbaka till det fackförbund jag varit medlem i över två decennier.

Vilka är dina hjärtefrågor?

– Utifrån ett fackligt perspektiv är det ledarskaps- och organisationsfrågor. Organisatorisk, social och andlig hälsa.

Varför ska anställda i kyrkan välja KyrkA?

– KyrkA är den enda fackföreningen som arbetar enbart för de som tjänstgör i Svenska kyrkan och har därmed en specifik kunskap gentemot andra fackförbund. Samtliga företrädare tjänstgör i Svenska kyrkan och har därmed en unik förståelse för medlemmen. KyrkA har som ändamål att främja Svenska kyrkans uppdrag genom att utifrån ett fackligt perspektiv tillvarata medlemmarnas intressen och rättigheter. KyrkA kompromissar inte för att uppnå fördelar på andra sektorer på arbetsmarknaden.

Vad är det första du behöver göra?

– Vårt förbund har verkligen kapacitet att göra skillnad. Fackligt arbete är ett lagarbete. Tillsammans med förbundsstyrelsen vill jag arbeta för att KyrkA som förbund ska ligga i framkant och fortsatt driva våra medlemmars intressen med kunskap, lyhördhet och det allra största engagemang. Det är när vi medlemmar i det enda kyrkliga förbundet arbetar och driver frågor tillsammans som vi kan åstadkomma förbättringar – för såväl Svenska kyrkan som för oss som tjänstgör i Svenska kyrkan.

Se Pamela Garpefors tacktal (FILM)

Möt förbundsstyrelsen 2024