Per Hansson om Kyrkoherdarnas arbetsmiljö

Per Hansson, professor, gästade förbundsfullmäktige. Han presenterade valda delar ur rapporten ”Kyrkoherdarnas arbetsmiljö” som KyrkA har beställt av honom. Där framgick till exempel att kvinnornas arbetsmiljö behöver stärkas. Kvinnliga kyrkoherdar har längre arbetstider och mindre möjligheter att reflektera över arbetet än sina manliga kollegor. De har också mindre inflytande och anser att de möter högre krav. Detta  kommer du att få veta mer om inom kort.

Läs mer i Kyrkfack nr 2