Covid-19

Regeringen föreslår stärkt arbetsskadeskydd vid Covid-19

I ett pressmeddelande skriver regeringen att:

”Covid-19 har belyst hur en samhällsfarlig sjukdom kan påverka arbetslivet. I en sådan situation bör alla som utsätts för en samhällsfarlig smitta som covid-19 i arbetsmiljön omfattas av arbetsskadeförsäkringen, oavsett yrke eller arbetsuppgift.”

Regeringen avser att återkomma med hur skyddet ska stärkas. Åtgärderna för att stärka arbetsskadeskyddet vid smitta av covid-19 och andra samhällsfarliga sjukdomar förväntas öka statens kostnader med 12,5 miljoner kronor nästa år.

Inspektionen för socialförsäkringen fick också i uppdrag av regeringen att analysera om covid-19 borde omfattas av arbetsskadeförsäkringen i fler situationer än i dag.

– Detta är mycket välkommet, säger Vibeke Hammarström, KyrkAs förbundsdirektör. Alla som bidragit och varit med och arbetat i samhället trots Covid ska ha rätt att få sin arbetsskada godkänd. KyrkA ser mycket positivt på detta initiativ. Sjukvården har gjort ett fantastiskt arbete det kan ingen ta ifrån dem. Men det är rätt att även andra som bidragit ska få en arbetsskada godkänd.