Så gör du om flygbolaget går i konkurs

Om din efterlängtade resa blir inställd på grund av att flygbolaget går i konkurs kan du ha rätt till ersättning och assistans. Här berättar Kristian Ramírez, jurist, om dina möjligheter att få ersättning. ”Både hur du har bokat resan och hur du har betalat den har betydelse”, säger han.

Om det är en paketresa du har köpt – alltså när flyg, hotell, hyrbil eller andra arrangemang ingår i ett paket eller i ett sammanlänkat researrangemang – och flygbolaget som paketresearrangören har anlitat går i konkurs ska du kontakta researrangören för att få hjälp.

Först och främst är det researrangören som har ansvar för att ordna ersättningstransport. Om arrangören inte kan lösa detta och du inte kommer i väg på resan, så har du rätt att få tillbaka pengarna. Om du redan befinner dig på resmålet när flygbolaget går i konkurs har arrangören skyldighet att se till att du får transport tillbaka till orten du reste från.

Du kan också ansöka om ersättning ur resegarantin när du köpt en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang. En förutsättning för detta är att researrangören har ställt en så kallad resegaranti hos Kammarkollegiet. Då ska du ansöka om ersättning hos Kammarkollegiet så snart som möjligt, senast inom tre månader från det att det stod klart att en del av din paketresa eller det sammanlänkade arrangemanget inte kommer att genomföras. Här söker du ersättning hos Kammarkollegiet.

Om du själv har bokat flyget
Om du själv har bokat flyget behöver du anmäla dina krav till flygbolagets konkursförvaltare. Det ska du göra skriftligen och det ska tydligt framgå vilka krav du har. Bifoga kopia på kvitton på kostnader du har drabbats av. Ditt krav blir en oprioriterad fordran i konkursen och möjligheten att få ersättning beror på konkursboets ekonomi.

Har du betalat resan med kreditkort kan du enligt konsumentkreditlagen rikta samma krav mot kreditgivaren som mot säljaren. Vänd dig i så fall direkt till kreditgivaren med dina krav. Om du inte kommer överens med kreditgivaren kan du vända dig vidare till Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Slutligen, om du har tecknat en reseförsäkring kan du vända dig till försäkringsbolaget och ta reda på om din försäkring omfattar konkursskydd. Vill du veta mer om dina rättigheter finns mer att läsa på Konsumenternas försäkringsbyrå.