Så känner du igen en person med psykopatiska drag

Sol- och våraren charmar sin omgivning men döljer skickligt sina bedrägliga avsikter. Dubbelnaturen både fascinerar och gäckar. Rättspsykiatrikern Katarina Howners forskning ger oss insikter om dessa personlighetsdrag och tipsar om hur vi kan undvika problemen som kan uppstå.

En studie från Storbritannien (2009) visar att ungefär 0,6 procent av normalbefolkningen uppfyller kriterierna för psykopati*. Troligen är siffran något högre om man bara tittar på psykopatiska drag utan att behöva uppfylla personlighetsyndromet psykopati, men det är inte vanligt förekommande.
Att möta en person i arbetslivet med dessa drag är alltså inte så vanligt som vi kanske vill tro när konflikten seglar upp vid horisonten. Men om det sker kommer du med största sannolikhet inte att lämnas oberörd.

Varför har du valt att forska kring psykopati och brist på empati?
– Mitt intresse och nyfikenhet för detta väcktes då en bekant till familjen som arbetade som fängelsepsykiatriker diskuterade Palme-utredningen med mig när jag var så där 10 – 12 år, säger Katarina Howner, överläkare och specialist i rättspsykiatri vid Rättsmedicinalverket.

– Jag har alltid haft ett intresse för juridik och brott, och hade nog gärna även blivit polis. Men när jag insåg att rättspsykiatri var en egen specialitet och att man kunde kombinera läkaryrket med juridiken var valet av yrke enkelt. Hjärnan, beteenden och psykologi är oerhört spännande. Psykopati med den dubbla naturen, den ofta vältaliga och charmiga ytan, men med en allvarlig känslomässig störning på insidan är fascinerande.

Hur känner jag igen en person med psykopatiska drag?
– Alla människor kan bete sig olämpligt eller sårande mot omgivningen. När vi pratar om psykopatiska drag menar vi personlighetsdrag och beteendemönster som ständigt upprepas och där personen kan manipulera andra känslomässigt, trots att de saknar empati.

– Vanliga kännetecken är till exempel förmågan att ta över socialt, vara ytligt trevlig och få med sig en hel grupp på sina idéer, säger Katarina Howner. Om det är i en arbetssituation och personens målsättning går hand i hand med arbetsgivarens finns det fördelar. I annat fall kan hen skapa stor oreda, förvirring och även smärta hos de inblandade.

– Att personen har brist på känslomässigt engagemang kan vara svårt att upptäcka då detta är någon som ofta är charmerande på ytan, men som i själva verket ljuger obehindrat, är samvetslös och manipulativ. Personen har svårt att finna genuin tillfredsställelse och söker ofta kickar genom utmanande situationer. Bristen på äkta känslor och empati brukar visa sig så småningom.

Hur gör jag om jag misstänker att en kollega har psykopatiska drag?
– Det beror helt på situationen, säger Katarina Howner. Om du känner på dig att något är fel, att du ser ett mönster i personens sätt att ständigt gå över gränsen, eller beter sig hänsynslöst mot andra är det bra att försöka förstå vad som händer och dokumentera händelser. Du behöver fakta för att kunna förstå vad som händer. Däremot behöver du stöd om du ska konfrontera personen.

– Det kan bli besvärligt att vara den som ifrågasätter det som känns fel, särskilt om det är din chef som har de här dragen eller om det är en kollega som alla andra tycker om, säger Katarina Howner. Då riskerar du att bli den ”jobbiga” som inte passar in i gruppen.

Detta är ofta en person som har lätt att charma omgivningen, blir omtyckt för att hen utåt sett är vänlig och att det händer mycket kring hen. Relationen börjar ofta med uppskattning och bekräftelse som medel för att knyta an, vilket gör det svårt att värja sig. Då finns det risk att hamna i svåra situationer som är problematiska att ta sig ur.

Katarina Howner råder till att hålla ett visst avstånd och inte investera känslor, tid eller pengar i dessa människor. Du riskerar att bli besviken eftersom relationen inte är ömsesidig.

*Källa: Coid, J. W. et al. (2009) ‘Prevalence and correlates of psychopathic traits in the household population of Great Britain.’ International Journal of Law and Psychiatry, 32 (2) 65–73