Så känner du igen narcissisten

Niki Sundström, psykolog och psykoterapeut, är vårdenhetschef på Region Stockholm i Huddinge där Sveriges första behandlingsprogram för patienter med narcissistiskt personlighetssyndrom (NPS) startade 2022. Hon berättar:

– Det finns två typer av narcissism; den sunda som vi alla bär på i mindre utsträckning och den osunda. Den senare varianten leder till problem i vardagen och med relationer, såväl privat som på jobbet.

– Många som lider av osund narcissism har det ofta väldigt jobbigt. De har svårt att hantera sina starka känslor när de upplever sig kränkta eller kritiserade. Många har också svårt att kännas vid sårbara känslor som rädsla och sorg eftersom de vuxit upp i en miljö där framgång och styrka är egenskaper som premierats.

Några av narcissistens utmärkande drag, som kan variera i grad och skilja sig mellan personer, är:

  • Det är viktigare för narcissisten att bli beundrad än vad det är för andra.
  • Hen sätter upp egna spelregler och kör sitt eget ”race”, är inte uppmärksam på vad det kan få för konsekvenser för andra.
  • Söker sig till grupper eller personer som ger status och är framgångsrika och relationer som hen kan dra nytta av.
  • Delar upp människor i beundransvärda/starka och tråkiga/svaga.
  • Har svårt att respektera andras gränser.

Den första kontakten med vården brukar patienten ta efter att ha mått dåligt en längre tid av depression, ångest eller suicidtankar. På Personlighetsprogrammet ser man goda resultat av behandlingen, men den kräver tid och patienten måste själv ta ansvar och jobba för att förändra sig själva. Diagnosen NPS kommer behandlaren fram till i dialog med patienten.

Säkra din plats på Niki Sundströms föreläsning här