Samarbete är A och O i Norden

Finlands kyrkas prästförbund lyckönskar Kyrkans Akademikerförbund till ert jubileum. 120 år visar på en lång historia av värnande av anställdas rättigheter och välbefinnande samt i frågor om teologi och lönesättning i Svenska kyrkan.

Vårt förbund i Finland ser Kyrkans akademikerförbund som en viktig samarbetspart. Vi är väldigt lika både då vi ser till organisationen och arbetssätten och har också lång gemensam historia.

Finlands kyrkas prästförbund fyllde 100 år 2018. Finlands svenska prästförbund, som är en underavdelning och representerar de präster och teologer som hör till det svenskspråkiga Borgå stift fyllde 100 år 2022. Dess ordförande har varit med och representerat det finska förbundet i nordiska fackförbundssammanhang. I den egenskapen fick jag äran att leda vårt samarbetsorgan NPS under några år.

Vårt samarbete betyder mycket. Vi utbyter tankar och åsikter i olika frågor som händer inom kyrkan och inom avtalsrörelsen. Våra årliga möten är av yttersta vikt för att upprätthålla denna dialog i vilken också de övriga nordiska kyrkliga fackförbunden deltar. Vi uppdaterar varandra om aktuella frågor, vi tillför varandra ny information och ger nya idéer och incitament kring anställningsfrågor i kyrkan. Vi känner KyrkA som ett progressivt och framåtsträvande förbund som alltid har sina medlemmar i fokus.

Samarbetet med Kyrkans akademikerförbund har varit och är gott och naturligt. Som tidigare ordförande i Finlands svenska prästförbund och styrelsemedlem i Finlands kyrkas prästförbund ser jag tillbaka på det nordiska samarbetet i fackliga frågor som berikande och synnerligen viktigt, inte bara med KyrkA utan också med de övriga nordiska förbunden från Island, Danmark, Norge och Färöarna.

Jag vill gratulera Kyrkans Akademikerförbund med ordförande Bror Holm och förbundsdirektör Vibeke Hammarström i spetsen. Guds välsignelse för ert fortsatta arbete för Svenska kyrkans väl och och era medlemmars bästa.

Stina Lindgård (tidigare ordförande för Finlands svenska prästförbund, styrelsemedlem i Finlands kyrkas prästförbund 2013-2018 och ordförande för samarbetsorganet NPS 2017-2018)