Senaste nytt om avtalsrörelsen

Förhandlingarna om ett nytt centralt kollektivavtal pågår intensivt. Utifrån att industrins märke nu är klart pågår intensiva förhandlingar för att kyrkans avtal ska bli klart. Det är många stora frågor som återstår och parterna diskuterar att föra över några av dessa till en partsgemensam arbetsgrupp som under avtalsperioden söker hitta gemensamma lösningar.

Samtidigt pågår intensiva förhandlingar om Utlandsavtalet som reglerar villkoren för utsända. En hel del förändringar kan bli aktuella men såväl KyrkA som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svenska kyrkan på nationell nivå söker hitta lösningar och strävar efter en överenskommelse.