Skao förkastar medlarnas bud

Efter lunch idag överlämnade medlarna sitt bud till parterna inom Svenska kyrkans avtalsområde med avsikt att finna en lösning på de strandade avtalsförhandlingarna. Kyrkans Akademikerförbund och övriga fackliga parter accepterade medlarnas bud. Budet förkastades dock av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

I och med detta kommer fackförbundet Kommunals varslade konfliktåtgärder att träda ikraft i morgon fredag klockan 9.00.

Vi vill påminna samtliga medlemmar om att Kyrkans Akademikerförbund har uttalat neutralitet i konflikten. Det innebär att medlemmar i KyrkA inte ska utföra arbete som skulle ha utförts av en medlem i Kommunal om denne tagits ut i strejk.

Vi kommer att återkomma med mer information gällande den uppkomna situationen.