Skydda dig mot oskäliga avtalsvillkor när du köper en vara eller tjänst

”Ofta hör våra kunder av sig när de har blivit orättvist behandlade av näringsidkare som de har köpt en vara eller tjänst av”, säger senior jurist Damian Girys på HELP. Vad är det egentligen som gäller vid sådana köp? Här reder juristen ut begreppen.

Låt mig berätta om oskäliga avtalsvillkor från näringsidkare och vad som gäller för dig som konsument. Mitt fokus ligger här på lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, nedan kallad avtalsvillkorslagen.

När du handlar varor, tjänster eller andra nyttigheter av en näringsidkare, kan denne inte bara välja att tillämpa vilka avtalsvillkor som helst i sina standardavtal. Villkoren får till exempel inte strida mot den svenska lagstiftningen, vara otydliga eller ge orimliga fördelar åt säljaren.

Exempel på oskäliga avtalsvillkor

Det är oskäligt om du som konsument får sämre rättigheter än du har rätt till enligt svensk lag. Det kan till exempel gälla priset på en vara eller att ångerrätten är kortare än vad som är lagstadgat.

Om avtalsvillkor anses oskäliga kan Patent- och Marknadsdomstolen förbjuda att näringsidkaren använder sig av samma avtal i liknande fall i framtiden. Om flera näringsidkare har gått samman och använder sig av samma oskäliga avtalsvillkor, kan marknadsdomstolen förbjuda alla näringsidkare att använda eller rekommendera det oskäliga villkoret. Detta regleras i 3 § första och tredje stycket i avtalsvillkorslagen.

Var uppmärksam när du skriver avtal

Om en näringsidkare har ingått ett avtal med en konsument får konsumenten inte hänvisas till ett telefonnummer med förhöjd taxa för att kunna nå näringsidkaren med anledning av det ingångna avtalet. Detta kan du läsa om här: 3a §  i avtalsvillkorslagen. Därför är det en bra idé att vara uppmärksam när du skriver på ett avtal och fråga hur du kan nå näringsidkaren, om du till exempel har frågor i framtiden.

Om ni inte kommer överens

Det finns en paragraf i avtalsvillkorslagen som är till fördel för konsumenten. Detta gäller 10 § och innebär att om det finns ett villkor som konsumenten inte är ense med näringsidkaren om och villkoret kan tolkas på olika vis, ska det tolkas till konsumentens fördel.

Ett undantag där avtalsvillkorslagen inte gäller är om du har förhandlat fram ett avtal tillsammans med säljaren. Skulle du vara missnöjd efter att du har undertecknat avtalet tillämpas inte lagen, just på grund av att ni har förhandlat fram avtalet tillsammans.

Har du hamnat i tvist med en näringsidkare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket.

 

Text: Damian Girys, jurist på HELP Försäkring.