KyrkA budskap slogan

Stöd från SPU – Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse

Nu kan du ansöka till om understöd från Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse.

Stiftelsens ändamål är att lämna ”understöd till präster och deras närmaste efterlevande vid sjukdom, rehabilitering, habilitering och andra behjärtansvärda behov eller ock bidrag till präster för fortbildning och vidareutbildning i teologiska ämnen av betydelse för den prästerliga verksamheten, varvid präster och änkor efter präster, vilka varit medlemmar i föreningen, skall äga företräde vid tilldelning av understöd eller bidrag.”

Ansökan här gäller andra halvåret 2020 och första halvåret 2021. Sista ansökningsdag är 6 maj respektive 11 november 2020.

Läs mer på SPU: s egen sida – se länk i högerspalten.

 

Det här är stiftelsen SPU