Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet

Förbundsfullmäktige fortsätter och i skrivande stund har precis KyrkAs verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2018 och 2019 presenterats av Christina Jansson, ekonomiansvarig på KyrkA. Förbundsstyrelsen får ansvarsfrihet för 2018 och 2019, vilket också revisionsbyrån Ernst & Young rekommenderar i sin rapport.