Tänk på detta när du ger gåvor till ditt barn

Det är inte ovanligt att föräldrar vill hjälpa sina barn med pengagåvor eller annat för att stötta deras ekonomi. Är du förälder kanske du vill göra det möjligt för ditt barn att köpa sin första bostad? Eller hjälpa till med att bekosta utlandsstudier? Oavsett vad som är syftet med gåvan finns det ett par saker som är viktiga att tänka på för dig som ger den.

Förskott på arv

När du som förälder ger ditt barn en gåva är huvudregeln att gåvan ska ses som ett förskott på barnets arv efter dig. Detta innebär att gåvans värde ska avräknas från barnets arvslott när hen ska ärva dig i framtiden och att övriga bröstarvingar då ska kompenseras genom att få en större del av arvet så att de i slutändan har fått lika mycket.

Om du som förälder inte vill att den gåva du ger till ditt barn ska räknas som ett förskott på arvet efter dig har du möjlighet att ändra på detta genom att förklara det i ett gåvobrev.

Enskild egendom

För att säkerställa att gåvan du ger verkligen kommer ditt barn till godo har du möjlighet att bestämma att gåvan ska vara barnets enskilda egendom. Om barnet får en gåva som enskild egendom innebär det att barnet har rätt att behålla gåvan för sig själv även om hen vid en senare tidpunkt skulle genomgå en bodelning till följd av att dennes äktenskap eller samboförhållande tagit slut.

Ta hjälp med att skriva gåvobrev!

Detta är bara några av de aspekter som är viktiga att tänka på när du ska ge en gåva till ditt barn. Om du har juristförsäkringen KyrkAs Privatjuridik genom ditt medlemskap och vill ha hjälp med att skriva gåvobrev, eller om du har andra frågor om din vardagsjuridik, har du juridisk hjälp utan timkostnad. Välkommen att kontakta HELP Försäkring så får du snabbt kontakt med en jurist som hjälper dig. Mejla till info@helpforsakring.se, ring kundtjänst på 0771–985 200 eller logga in med BankID på Min sida via HELPs hemsida helpforsakring.se.

Jacob Johnsson