Tjänstepensionen – din framtida lön

Det din arbetsgivare avsätter åt dig i tjänstepension har stor betydelse för livet som pensionär. Pensionsexperterna Helene Erixon och Carina Selling Jonsson på Kyrkans pension tipsar om hur du kan få en god överblick.

Som anställd inom Svenska kyrkan betalar din arbetsgivare in tjänstepension varje år till Kyrkans pension. Här svarar pensionsexperterna på de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

Vad består tjänstepensionen av?

–  Om du är född 1959 och senare följer du avtalet som kallas för TPA 18, säger Carina Selling Jonsson. Det innebär att din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av din årslön som tjänstepension till Kyrkans pension. Om din lön överstiger 7,5 inkomstbasbelopp betalar din arbetsgivare in 30 procent av den del som överstiger detta belopp till din tjänstepension.

Om du är född tidigare har du i stället en avgiftsbestämd del som kallas KAP-KL som är 4,5 procent av din pensionsgrundande lön. För de med lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp finns förmånsbestämd pension.

Om du arbetade som präst inom kyrkan före år 2000 eller i andra yrken före 1998 kan du även omfattas av en så kallad intjänad pensionsrätt* för den anställningstiden.

Hur hittar jag information om min tjänstepension?

–  På Mina sidor hittar du allt om din tjänstepension från oss, tipsar Helene Erixon.  Vi uppdaterar också pensionsbesked för varje år, som du också kan hitta på sidan. Mina sidor finns på vår hemsida, kyrkanspension.se och du loggar enkelt in med BankId.

I ditt pensionsbesked visas inbetalda premier under året, hur ditt pensionskapital har förändrats och värdet på din pensionsförmån. Du kan även få fram en prognos över din framtida pension och se ditt efterlevandeskydd.

På Mina sidor kan du också se vilka anställningar och löner du har haft, det har arbetsgivaren rapporterat in. Du kan även välja vilket konto du vill ha din pensionsutbetalning till.

Från när får jag ta ut pensionen?

– Du väljer själv när du vill gå i pension, menar Carina Selling Jonsson. För den premiebestämda/avgiftsbestämda tjänstepensionen kan du tidigast ta ut från det att du fyller 61 år och senast från 70 år. Du kan välja att göra en utbetalning på 5, 10, 15 år eller livsvarigt.  Har du intjänade pensionsrätter så kan du välja att påbörja uttaget mellan 61 och 67 år.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd omfattar efterlevandepension och återbetalningsskydd. Efterlevandepension ingår i din tjänstepension så länge du är anställd i Svenska kyrkan och 6 månader efteråt.

Återbetalningsskydd är ett frivilligt tillval som tecknas på den premie- eller avgiftsbestämda tjänstepensionen för att kapitalet ska gå till efterlevande om du avlider. Utan återbetalningsskydd går kapitalet till kollektivet och blir arvsvinster till andra som inte har ett återbetalningsskydd.

Läs gärna mer på kyrkanspension.se eller kontakta pensionsexperterna på telefon 020-55 45 35.

*Intjänad pensionsrätt (IPR)
Är du präst och arbetade inom Svenska kyrkan före år 2000? Eller jobbade du i kyrkan före 1998 med andra uppgifter. Då kan du ha rätt till en så kallad Intjänad pensionsrätt (IPR) för den anställningstiden eftersom du omfattas av de gamla pensionsavtalen PA91/PA-KL.
Källa: Kyrkans pension