Utlandsavtalet är klart!

KyrkA och Skao har äntligen kunnat teckna ett nytt kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda.

Det har varit en lång avtalsrörelse. Frågorna har varit många och svåra att lösa. Arbetsgivaren har önskat genomföra en hel del förändringar och även en del försämringar.
Avtalet gäller 2021-04-01 – 2023-03-31.

Välkommen till informationsmöte 31 maj.

 Se gärna avtalet och läs mer om informationsmötet här (logga in)