Våld i hemmet – vanligare än du tror

Mäns våld mot kvinnor erkänns som ett globalt samhällsproblem med förödande konsekvenser för individen och arbetslivet. Att veta om någon är utsatt kan vara svårt att upptäcka. Här får du veta mer om vilka uttryck det kan ta och hur du kan hjälpa.

Att leva sitt liv i skuggan av hot och våld ska inte någon behöva göra. Ändå uppskattar WHO, Världshälsoorganisationen, att mellan 30 och 60 procent av världens alla kvinnor någon gång under sin livstid har utsatts för fysiska eller sexuella övergrepp*.  Män är också utsatta för våld i nära relationer även om våld mot kvinnor är vanligare förekommande.

–   Det är en kränkning av mänskliga rättigheter som får långvariga konsekvenser för den som är utsatt, säger Amanda Birging, informatör på Uppsala kvinnojour.

Varför lämnar inte kvinnan relationen?

–   Det finns många anledningar till att det är svårt för kvinnan att lämna den destruktiva relationen, berättar Amanda Birging. En anledning är de fina stunderna. Det är lätt att glömma att dessa relationer ofta inleds på ett mycket passionerat och kärleksfullt sätt.

Med tiden bryter förövaren ner kvinnans självförtroende och de till synes omtänksamma handlingarna blir till förtryck. Det kan till exempel handla om att förövaren alltid vill skjutsa och hämta kvinnan till aktiviteter eller till jobbet. Nedbrytningen kan även bestå av ständig kritik för allt från klädsel och utseende till vem hon umgås med. Med tiden blir det ”normalt” och kontrollen kan även övergå i våld.

Denna process är ett uttryck för utövande av kontroll som har beskrivits som våldets normaliseringsprocess. Processen är förrädisk och subtil. Amanda Birging informerar om den vid två tillfällen för KyrkAs medlemmar, se nedan.

–  Ytterligare en faktor som gör det svårt att lämna är det ekonomiska våldet som kan göra kvinnan ekonomiskt beroende av förövaren, beskriver Amanda Birging. Han kanske ser till att hon får betalningsanmärkningar, eller hindrar henne från att gå till jobbet. Hon skulle inte få ett hyreskontrakt med betalningsanmärkningar och har helt enkelt inte råd att lämna relationen.

Så märker du att någon kan vara utsatt

Var uppmärksam på om en person i din närhet förändras. Det psykiska våldet är det mest kraftfulla och det som påverkar individen mer långvarigt.

  • Beteendet förändras. Du kanske märker att hen inte längre följer med på sociala aktiviteter eller att hen slutar göra fritidsaktiviteter som du vet att hen tidigare uppskattade.
  • Humöret förändras. Andra kännetecken kan vara att du märker skillnad i välmående och humör, ser en högre grad av oro eller möter en mindre levnadsglad medmänniska.
  • Sjukfrånvaron ökar. Att leva i en destruktiv relation där du ständigt behöver parera våldet leder ofta till olika typer av psykisk ohälsa, utmattning och utbrändhet med sjukskrivning som följd.

 

Våga fråga hur hon mår

–  Våga fråga hur hen mår om du misstänker att en vän, kollega eller medmänniska är utsatt för hot och våld, säger Amanda Birging. Berätta hur du har uppfattat situationen utifrån och visa att du finns där oavsett om misstankarna stämmer eller inte. Samla på dig tips, länkar och telefonnummer till kvinnojouren eller socialtjänsten att lämna om tillfället är det rätta.

 

Nyhet! Missa inte dessa två medlemsföreläsningar

KyrkA har bjudit in Amanda Birging att föreläsa om hot och våld i nära relationer och vilka konsekvenser det kan få för livet och arbetslivet.

Stöd till dig som är arbetsgivare att hjälpa våldsutsatta medarbetare

För dig som är arbetsgivare ger Amanda Birging råd i de fall du behöver hjälpa en medarbetare som är utsatt för våld och hot i hemmet.

Under denna föreläsning får du veta mer om den så kallade normaliseringsprocessen som gör det möjligt för förövaren att fortsätta utöva makt genom våld och hot. Du får också veta mer om vanliga kännetecken för att upptäcka att medarbetaren är utsatt, vilka konsekvenser detta har för hälsa och välbefinnande samt få verktyg att hjälpa och stötta din medarbetare och övriga gruppen.

Läs mer och anmäl dig här

Våld i hemmet – vanligare än du tror

Du som är anställd i kyrkan möter du sannolikt många medmänniskor i utsatta situationer. Amanda Birging föreläser om hur det kommer sig att hot och våld ofta kan få fortgå i ett förhållande, vilka konsekvenser detta har för hälsa och välbefinnande och hur du kan hjälpa någon som är utsatt.

Läs mer och anmäl dig här:

Läs mer och anmäl dig här