Vi finns till för dig

Du som arbetar i Svenska kyrkan finns för dina medmänniskor. Vi inom KyrkA vill finnas till för dig. Vi vet att många av de som arbetar i Svenska kyrkan har haft ett tungt år under 2021. Kyrkan har ställt om och inte ställt in. Detta har varit nödvändigt för verksamheten och kyrkan kan vara stolt över alla sina anställda. Men vi ska inte glömma att det också kan vara slitsamt för de anställda att ständigt ställa om verksamheterna i församlingarna.

När nu pandemin återigen påverkar arbetet och det dessutom sker i adventstid när många människor söker sig till advents- och julgudstjänster gör det inte lättare. Vi vet att för många börjar krafterna tryta i december månad efter ett intensivt kyrkligt arbetsår. Jag vet själv vad det innebär. Jag beundrar den förmåga anställda i Svenska kyrkan har som outtröttligt arbetar för att ge människor en fin advents- och jultid och att det glada budskapet får bäras fram.

För oss i KyrkA är vår viktigaste uppgift att verka för dig som medlem, att finnas till för dig, att stå för omtanke och stöd i ditt arbete. Men även stödja dig på din fritid. Du är så betydelsefull för oss och du är oerhört värdefull för kyrkan och i samhället. Tänk vilken kyrklig samhällsinsats du gör! Jag är stolt och glad över att du är medlem i KyrkA.

För ett år sedan lovade jag att styrelsen och förbundets fokus skulle vara att

”fortsätta skapa medlemsnytta genom att förbättra kommunikationen, vässa förmånerna ytterligare och fokusera ännu mer på kyrkligt fackligt arbete som är grunden för allt vi gör”.

Under året har vi tagit viktiga beslut och arbetat hårt för att uppfylla löftet till dig som medlem. Jag ska strax informera om det, men först vill jag berätta för dig att styrelsen fattat ett beslut viktigare än alla andra. Idag hälsar vi alla som arbetar med uppgifter som kräver kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan välkomna som medlemmar i KyrkA. Vi har en unik gemenskap i KyrkA och vi har den allra bästa kunskapen för att ta tillvara intressen för alla som arbetar inom kyrkan. Den kunskapen kommer våra medlemmar till godo, den kunskapen är unik och den vill vi dela med dig. Vi i styrelsen är övertygade om att vi har mycket att ge varandra. KyrkA är förbundet som samtalar med både medlemmar och arbetsgivare.

Vi är också ett gott stöd för arbetsgivare inom kyrkan i att utveckla det kyrkliga arbetet i positiv riktning och att arbeta för en god arbetsmiljö anpassad till Svenska kyrkan. Vi förstår och kan kyrkans organisation. Svenska kyrkan är en helt unik organisation och KyrkA vill verka för dig som medlem i respekt för kyrkan och i omtanke om dig som arbetar i och ger ditt fulla engagemang för kyrkan.

Under hösten har KyrkA haft en positiv medlemsutveckling, allt fler kommer till oss och vår unika kyrkliga gemenskap. Resan mot ett mer aktivt lokalt arbete fortsätter och vi har vässat vår fackliga verksamhet under året. Flera fackliga utbildningar har gett ny och nödvändig kunskap till dina fackliga företrädare. Flera nya utbildningar och aktiviteter har sett dagens ljus. Inte minst har vi lanserat flera nya medlemsförmåner. Seminarier med aktuella teman samlar KyrkAs medlemmar och ger ökade kunskaper.

Du som börjar närma dig pension kan nu ta del av vårt 60 plus erbjudande utan att du för den skull ska känna dig till åren kommen. Tvärtom underlättar erbjudandena för dig att vara fortsatt aktiv och hjälper dig att göra viktiga, aktiva val inför framtiden. Alla medlemmar har erbjudits en unik privatjuridisk försäkring och bortom hörnet väntar fler positiva nyheter. Vi planerar för fler lokala aktiviteter och framöver dyker det upp nya medlemsförmåner.

Men grunden för allt vi gör är ändå det fackliga arbetet. Försvaret av dina rättigheter och tillvaratagandet av din anställningstrygghet är grundpelaren i vårt fackliga arbete. Våra möten med dig och dina kollegor är kittet som håller oss samman och som skapar vår unika fackliga gemenskap! Men även det fackliga arbetet håller på att förändras i takt med att digitalisering och den informationsdelning som går allt snabbare i samhället. Det ställer nya krav på vår kunskap och våra metoder för att tillvarata dina arbetsrättsliga intressen.

När vi nu närmar oss julen vill jag tacka dig för att du valt KyrkA till din fackliga organisation. För mig är det rätt val. Jag hoppas och tror att du känner samma starka gemenskap i KyrkA som jag gör. Jag vill också tacka dig för allt det goda du gjort och gör för vår kyrka.

Jag vill önska dig en god fortsättning på Adventstiden och önska dig en Välsignad God jul.

Bror Holm
Förbundsordförande