Värdefullt att vi samarbetar för allas själsliga hälsa

Maria Larsson, överläkare och specialist i psykiatri, Region Stockholm och ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen. Du är inbjuden som föreläsare till KyrkA-veckan. Vad tänker du om detta samarbete?

– Så fint att bli inbjuden och vara med i KyrkA-veckan! Svenska kyrkan en viktig plats som är öppen för alla och många människor med psykiatriska problem söker sig dit. I min profession som överläkare inom psykiatri möter jag ofta patienter som fått god hjälp av Svenska kyrkan. Jag har också personliga erfarenheter av att kyrkan tar emot människor när andra dörrar är stängda. Så för mig känns det värdefullt att vi samarbetar för allas själsliga hälsa.

Dina viktigaste råd när vi möter någon som kanske inte vill leva längre?

– När du möter någon med suicidtankar är det viktigast att lyssna och att försöka ingjuta hopp: ”Det känns så här nu men det kommer en annan tid”. Viktigt är också att förmedla att du personligen bryr sig och värnar om personens liv. Sen är det bra att i förväg ta reda på var akutvård finns . Då vet du vart du ska vända dig till om du bedömer att stor fara för liv eller hälsa föreligger.

Ser du några gemensamma nämnare i det arbete som du utför respektive det arbete KyrkA och Svenska kyrkan utför?

– Jag ser många likheter mellan Svenska Psykiatriska Föreningen, som är en förening och en delförening av Svenska Läkaresällskapet, och Kyrkans Akademikerförbund tillsammans med Svenska kyrkan i det att vi att vi förenas kring gemensamma intressen och mål. Kanske kan vi genom vårt arbete ge människor en känsla av mening och sammanhang.