Viktig information om begravningar i samband med strejk

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) anger på sin hemsida att de har en samsyn med fackförbundet Kommunal om att begravningar ska genomföras som vanligt under stridsåtgärder och att strejkande arbetstagare avbryter strejken för att utföra arbetsuppgifterna.

Kyrkans Akademikerförbund vill uppmärksamma våra medlemmar om att detta är fel. Någon sådan generell samsyn finns inte även om Kommunal i vissa fall kan ge enskilda dispenser. Arbetsgivare som agerar enligt vad SKAO föreslår i detta riskerar tvärtom rättslig påföljd avseende kollektivavtalsbrott med skadestånd som följd.

Arbetsuppgifterna som omfattar begravningar uppfyller inte enligt Kommunals tolkning rekvisitet för skyddsarbete. För frågor, ansökan om eventuella dispenser och för att säkerställa att medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund som också är kyrkoherdar agerar korrekt så ber vi er att kontakta fackförbundet Kommunal.