Vår organisation

Förbundsfullmäktige är det högsta beslutande organet i Kyrkans Akademikerförbund.

I andra organisationer kallas det ofta för kongress. På förbundsfullmäktige fattas övergripande beslut om den kommande verksamheten i förbundet.
Fullmäktige

Historien börjar en kväll 1903

Kvällen den första september år 1903 samlades ett antal präster från landets alla stift i en lokal i Stockholm. De ville åstadkomma en fastare organisation för att ta tillvara prästernas intressen och, som det hette, "främja en sund utveckling av kyrkan".
KyrkAs historia