Vår organisation

Historien börjar en kväll 1903

Kvällen den första september år 1903 samlades ett antal präster från landets alla stift i en lokal i Stockholm. De ville åstadkomma en fastare organisation för att ta tillvara prästernas intressen och, som det hette, "främja en sund utveckling av kyrkan".
KyrkAs historia