KyrkA stäms av före detta medarbetare

Den medarbetare som KyrkA avskedade i december har nu via sitt fack stämt KyrkA. KyrkA som arbetsgivare anser sig ha goda grunder för avskedet och kommer att visa dessa grunder i den kommande processen.

Medarbetaren anser att han blivit avskedad utan laglig grund och hävdar att han är en visselblåsare. Grunderna för visselblåsning är dock inte uppfyllda i detta fall. Inte heller har han som han påstår fått något uppdrag från förbundsstyrelsen. Den så kallade utredning som omtalas i stämningen uppfyller inte juridiska krav (saklighet och opartiskhet) på en utredning utan innehåller personliga tyckanden och felaktiga slutsatser om delvis förvanskade underlag.

Grund för avskedet

KyrkA som arbetsgivare anser sig ha goda grunder för avskedet och kommer att visa dessa grunder i den kommande processen. Det handlar om flera överträdelser mot anställningsavtalet. Bland annat brott mot tjänstesekretess och bristande lojalitet. Medarbetaren har även tillskansat sig tillgång till kollegors privata mejlkorrespondens och koder till deras banker bl. a.

Utköpt från flera arbetsgivare

Det finns helt andra grunder för mannens agerande än visselblåsning. Den ryktesspridning som medarbetaren initierade handlar om att själv få bli förbundsdirektör – ett krav som framfördes innan han blev underrättad om avsked. Den före detta medarbetaren har tidigare blivit utköpt från flera andra arbetsgivare. Mannen har genom avgångsvederlag från sina tidigare arbetsgivare haft höga inkomster vilket inte framkom vid den referenstagning som KyrkA genomförde innan anställningen gjordes. Enligt Skatteverket tjänade mannen under 2017 dryga 1,1 miljoner med hjälp av avgångsvederlag och under år 2018 steg hans inkomster med hjälp av ett stort avgångsvederlag till närmare 1,5 miljoner.