På gång i kretsen
Rapport från årsmötet!

Den 15-17 april 2020 genomförde KyrkA krets 14 årsmöte via e-post.

15 medlemmar deltog via e-post och skickade in sina svar till justeringspersonerna Cajsa Sandgren och Margareta Koltai.

Mötet beslutade att följa revisorns förslag och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, samt lägga verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse till handlingarna.

Till nya ledamöter i styrelsen valdes Magnus Holst från Utbildningsinstitutet i Lund och omvaldes Andreas Sandberg.

Avgick gjorde ordförande Kajsa Cedervall Westerman och ledamöterna Maria Hammarström och JP Mokgethi-Heath.

Kvarstod på mandat till 2022 gjorde Fredrik Lidé och Elna Wahlgren Lundqvist.

Till revisorssuppleant omvaldes Ulrika Persson. Kvarstod som revisor till 2021 gjorde Johan Hasselgren.

Då valberedningen inte hittat någon kandidat till ordförandeposten och styrelsen inte uppnådde det stadgeenliga minimiantalet fem personer, samt att det inte inkommit några nomineringar till ny valberedning föreslog styrelsen årsmötet besluta att skicka in en ansökan till förbundsstyrelsen för KyrkA om att upplösa krets 14. Årsmötet beslutade så, med 12 röster för och 1 emot.

Avgående ordförande Kajsa Cedervall Westerman meddelade resultatet av årsmötet till förbundsstyrelsen den 20 april, och i ett utskick till kretsens medlemmar. Vi avvaktar nu förbundsstyrelsens beslut och råd hur vi i framtiden går vidare med det fackliga arbetet.

Som tidigare gäller att du som är medlem och har frågor om din arbetssituation, arbetsmiljön, lön och pension eller behöver fackligt stöd kan kontakta oss som dina lokala fackliga företrädare, eller vända dig till förbundskansliet i Stockholm. Kontaktuppgifter till oss hittar du här på kretsens hemsida, och till förbundet på förstasidan www.kyrka.se  

Blomma i hand KyrkA

Vi finns för dig

Vi företräder dig i MBL-förhandlingar och bevakar det som sker på arbetsplatsen. Kontakta oss om du har frågor du vill att vi ska lyfta.
Vårhimmel

Arbetsmiljöfrågor

Lokala skyddsombud är viktiga för att tillsammans med fack och arbetsgivare bygga en god arbetsmiljö. Är du intresserad av att bli skyddsombud? Kontakta oss för mer information. Du får utbildning för uppdraget!