Kontakta oss
Vi har olika uppdrag i kretsen. KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden Kajsa Berg.

Ordförande

Berg Kajsa

073-9305926

kajsa.berg@svenskakyrkan.se

Fackliga förtroendemän (FFM)

Hälsinglands Norra kontrakt

Kajsa Berg   kajsa.berg@svenskakyrkan.se

Hälsinglands Södra kontrakt

Liisa Pirirnen Johansson liisa.pirinen.johansson@svenskakyrkan.se

Gästriklands kontrakt

Liisa Pirirnen Johansson liisa.pirinen.johansson@svenskakyrkan.se

Upplands Norra kontrakt

Martina Larsson martina.larsson@svenskakyrkan.se

Upplands Västra kontrakt

Martina Larsson martina.larsson@svenskakyrkan.se

Upplands Södra kontrakt*)

Kajsa Berg   kajsa.berg@svenskakyrkan.se

Uppsala *)

Kajsa Berg   kajsa.berg@svenskakyrkan.se

Kyrkoherdekontakt

johan.lautmann@svenskakyrkan.se och lotta.wellsten@svenskakyrkan.se

Emeriti

Martti Halming martti.halming@gmail.com

Regionalt skyddsombud

 

Styrelsen

 

*) Kajsa Berg är kontaktperson. Förhandlingar sköts av någon förtroendeman som har möjlighet.