Så arbetar vi i Vantörs församling med arbetsmiljöfrågor

Helena Inghammar, kyrkoherde i Vantörs församling i Stockholms stift, ger sin syn på hur de arbetar med arbetsmiljöfrågor på hennes arbetsplats.

Hur arbetar ni med arbetsmiljöfrågor?

– Vi har rutiner kring säkerhet och en arbetsmiljögrupp som arbetar systematiskt. Rutiner för rapportering av incidenter finns också och arbetsmiljön är en stående punkt på alla personalmöten.

– Nyligen genomförde vi en grupphandledningsserie med diakoner och präster, där vi fick processa våra ”besvärliga” kontakter. Arbetsmiljön är allas gemensamma ansvar och jag som kyrkoherde är beroende av att medarbetarna berättar om arbetsmiljön, både det som är bra och det som är mindre bra.

Vad bör man göra för att minska risken för hot och våld i församlingarna?

– Vi behöver bland annat se till att lokalerna är säkra och att det inte går att till exempel gömma sig och injicera narkotika. Stölder och skadegörelse behöver minska.

– Vi polisanmäler i snitt en incident i veckan och har rutiner för hur det sker och vem som gör det. Hos oss är det fortsatta arbetet med trygga fastigheter också en fråga i arbetet med lokalförsörjningsplanen.

Hur ser du på att så många diakoner saknar larm?

– Vi har ett larm som kan användas vid ensamarbete, men vår huvudlinje är att undvika att arbeta ensam med besökare.
– Vi har avtal med väktarna som jobbar i centrum. Vår ena kyrka ronderas dagligen av dem, och alla i personalen har anmodats att lägga väktarnas nummer i sina telefoner för snabb kontakt.

Vad ser du att arbetsgivaren kan göra för att minska stressen som leder till sjukskrivning?

– Att få tillgång till handledning är viktiga insatser hos oss liksom närvarande och engagerade arbetsledare centralt. Eget inflytande över arbetets uppläggning och regelbundna möten i diakonkollegiet, tror jag är en nyckel till framgång.