KyrkA i media

Är Svenska kyrkan Sveriges farligaste arbetsplats?

I en unik kartläggning har Försäkringskassan identifierat Sveriges farligaste yrken i termer av risken för långtidssjukskrivning på grund av stress. De som löper allra störst risk är kyrkoherdar, präster och diakoner. "Nu måste Svenska kyrkan som arbetsgivare kavla upp ärmarna och ta ett större ansvar för att förbättra prästers och diakoners arbetssituation.", säger förbundsordförande Bror Holm.
Läs KyrkAs pressmeddelande 2023-02-28

KyrkAs skyddsombud: Situationen är allvarlig.

Med anledning av KyrkAs pressmeddelande 2023-02-28 har P4 Jämtland intervjuat bland andra Håkan Stiberg, sjukhuspräst i Östersund och regionalt skyddsombud i Svenska kyrkan. "Situationen är allvarlig. Vi som fackförbund vill ha en konstruktiv dialog med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om hur vi kommer till rätta med detta.”, säger Håkan Stiberg.
Lyssna till P4 Jämtlands radioinslag

KyrkAs arbete av stor vikt

I tidningen Lag & Avtal (april 2023) omnämns KyrkAs viktiga arbete: Kyrkans Akademikerförbund är ett relativt litet fackförbund, sett till antalet medlemmar, som bryter trenden med sjunkande medlemstal inom fackföreningsrörelsen. KyrkA ökade antalet medlemmar med högt procenttal under 2022. Förbundsdirektör Vibeke Hammarström Falk betonar en av anledningarna: "Vi är det enda fackförbund som verkligen kan Svenska kyrkan, och det ger resultat för våra medlemmar.".