Hållbarhet är temat för förbundets yrkanden

Onsdagen den 18 januari överlämnade KyrkA förbundets yrkanden till arbetsgivarorganisationen för Svenska kyrkan. Den röda tråden för förbundets yrkanden är hållbarhet.  Hållbarhet som en central och grundläggande förutsättning för att möjliggöra ett långt och hälsosamt arbetsliv lyfts fram ur flera aspekter. Men även förutsättningarna för att Svenska kyrkan ska ha en hållbar framtid lyfts fram genom frågor om personalförsörjning. Läs förbundsdirektör Vibeke Hammarströms kommentarer om yrkandena.

Varför är hållbarhet så viktigt?

– Våra medlemmar har rätt till ett hållbart arbetsliv. Medarbetare i Svenska kyrkan vill bidra till en bättre värld men det förutsätter arbetsliv där de kan få sina egna behov tillgodosedda, förklarar Vibeke Hammarström

KyrkA lyfter problemen med personalförsörjningen 

KyrkA skriver i sina yrkanden att förbundet ser med oro på den arbetsmiljösituation som flera av förbundets medlemsgrupper berättar om. Yrkandena berör också problemen med personalförsörjningen. Vad är din kommentar om detta?

– Kyrkans Akademikerförbund vill lyfta fram att Svenska kyrkan behöver arbeta seriöst och konstruktivt med villkor, arbetsmiljö och personalförsörjning om verksamheten ska vara långsiktigt hållbar. Förbundet lyfter fram möjligheten till att efter arbetsdagens slut ha ork kvar för en hållbar fritid som en faktor för ett hållbart arbetsliv. Detta återfinns i yrkanden om hållbara arbetstider för att skapa förutsättningar för att medarbetarna fortfarande ska ha krafter kvar att ha en hållbar fritid.

– Svenska kyrkan har redan svårigheter med personalförsörjningen – detta är en av de stora frågorna som vi vill lyfta tillsammans med arbetsgivarorganisationen. Dessutom har flera av yrkeskategorierna i Svenska kyrkan men framför allt vigningstjänsten höga sjukskrivningstal och ligger i riskzonen för långtidssjukskrivning på grund av psykiska orsaker som utmattning, fortsätter Vibeke. En ökad kunskap behövs hos arbetsgivare för att motverka utmattning i tid och på så sätt kunna behålla medarbetare i arbete.

Ge lägerverksamheten högre status

Kyrkans Akademikerförbund efterlyser bättre villkor och högre status på lägerverksamheten. Lägerverksamheten och framför allt konfirmandläger är en förutsättning för kyrkans framtid.

– Undersökningar visar att konfirmerade i högre grad stannar kvar som medlemmar i kyrkan och även låter döpa sina barn i Svenska kyrkan. Dessutom är konfirmandläger ett tillfälle att skapa intresse för en framtida karriär inom kyrkan, svarar Vibeke. Här krävs högre ersättningar som ett erkännande av vilken viktig del av kyrkans arbete denna verksamhet utgör.

Oreglerad arbetstid – ett problem eller?

Inom Svenska kyrkan finns det många medarbetare som har oreglerad arbetstid. Detta kan vara ett val men är ibland påtvingat. Problem uppstår om en arbetsgivare överutnyttjar en medarbetare med oreglerad arbetstid för att denna ”inte kostar något extra”.

– En fråga som särskilt lyfts fram av många medlemmar i enkäter, på medlemsmöten och i andra sammanhang är att de som har oreglerad arbetstid såsom komministrar och kyrkoherdar upplever att de utnyttjas på ett sätt som inte anstår en god arbetsgivare. Därför återfinns även flera yrkanden rörande arbetsmiljön för medarbetare med oreglerad arbetstid, berättar Vibeke Hammarström.

Hållbar semester

Hållbar semester låter som en klyscha men är i realiteten en önskedröm för många. Det finns en lagstadgad rättighet till fyra veckors semester. För många av KyrkAs medlemmar blir detta en ledighet på papperet men inte i verkligheten.

– Detta är en långt viktigare fråga än vad det kanske låter som. Tyvärr är det många av våra medlemmar som uppger att de inte får eller kan vara ledig på semestern annat än på papperet. Den så kallade semester kan i värsta fall vara en enda lång beredskap där du kan tvingas lösa frågor, ha ett antal kontakter eller till och med hålla eller delta i möten även om du skulle varit ledig. För den som inte upplevt vad en sådan situation innebär i praktiken är det svårt att förstå vilka konsekvenser detta får på möjligheten till återhämtning, en meningsfull fritid, hälsa, familjeliv och långsiktigheten att vilja vara kvar i ett sådant yrke, varnar Vibeke Hammarström.

Bilersättningen då?

– Javisst, detta har varit och är en stor fråga. En klok arbetsgivare förstår att kyrkan är i nuläget helt beroende av att de anställda, framför allt vigningstjänsten, är villiga att använda sin privata bil i tjänsten. Om en rimlig förfrågan om en bättre milersättning möts av ett nej är frågan hur länge kyrkan kan räkna med att medarbetarna subventionerar verksamheten. På sikt kommer en sådan hållning att leda till svårigheter med det system som råder idag utanför tätort med goda kommunikationer, befarar Vibeke Hammarström.

Förbundet bjuder in motparten till samarbete. Kan du berätta mer?

– Ja, vi som är ett förbund med all vår verksamhet och vårt fokus inriktat på Svenska kyrkan och dess anställda, vill bidra till en konstruktiv dialog och ett konstruktivt samarbete med vår motpart.

I vårt förbund finns 120 års erfarenhet av fackligt arbete inom Svenska kyrkan vilket är svårslaget och något som ingen annan har på arbetsmarknaden. Vi vill därför bidra till att skapa bättre villkor och en hållbar kyrka på alla sätt, avslutar Vibeke.

 

Läs gärna KyrkAs yrkande i sin helhet: KyrkA bilaga 1 yrkanden avtalsrörelsen 2023.

Text: Marianne Wijkmark