KyrkA kollektivavtal Bibeln Kyrkorodningen

Jag blev anmäld till domkapitlet

Att bli anmäld till domkapitlet kan kännas minst sagt obehagligt. Här berättar Annika Svensson, församlingsdiakon i Backa pastorat, om sin upplevelse när hon blev anmäld till Göteborgs domkapitel och hon riskerade att förlora sin behörighet att utöva uppdraget som diakon i Svenska kyrkan.

Ett par dagar före julafton 2019 blev Annika Svensson anmäld till Göteborgs domkapitel. Tillvaron rasade.
– Syftet med anmälan var att frånta mig min behörighet att utöva uppdraget som diakon i Svenska kyrkan. Det kändes fruktansvärt, säger Annika. Annika hade blivit anmäld, inte utifrån sitt arbete som församlingsdiakon, utan utifrån att hon är arbetsgivare i sin funktion som ledamot och vice förbundsordförande i förbundsstyrelsen för Kyrkans Akademikerförbund.

När du blivit anmäld till domkapitlet kontaktas du av en stiftsjurist som uppmanar dig att svara på anmälan. Annika bad sitt fackförbund, KyrkA, om hjälp att svara på anmälan och att företräda henne i ärendet.

– Om jag inte hade haft mitt fackförbund till hjälp hade jag fått svara domkapitlet själv och det hade varit svårt att försvara mig själv. KyrkAs hjälp har varit ovärderlig. Det var skönt att ha både det kunskapsmässiga, moraliska och praktiska stödet från mitt fackförbund som kan Kyrkoordningen, ämbetsfrågan och förstår processen. Efter att Annika fick hjälp med att svara domkapitlet följde en lång väntan då anmälaren fick anstånd med att svara.

Domkapitlet avskrev ärendet den 19 april 2021 efter 16 månaders väntan. Annika beskriver detta som en tid av oro och ovisshet som kändes väldigt lång.

– Intellektuellt sett har jag inte varit orolig för att förlora rätten att utöva ämbetet, men känslomässigt har det varit en berg- och dalbana. Efter de här 16 månaderna har jag blivit starkare och jag är tacksam för allt stöd jag har fått. Om du blir anmäld till domkapitlet, ta hjälp av ditt fackförbund KyrkA. Jag har själv fått uppleva att KyrkA kan frågorna och att du inte står ensam, avslutar Annika.