Vad gör jag om hantverksjobbet drar ut på tiden?

Att anlita rätt hantverkare för en renovering eller ombyggnad är viktigt. Det är tyvärr inte ovanligt att arbeten försenas eller att budgeten överskrids. Här redogör Karl Liljeholm, jurist på HELP, för dina rättigheter om arbetet försenas och vad som är bra att tänka på innan arbetet inleds för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. 

Till att börja med skyddas du som konsument av konsumenttjänstlagen om du anlitar en näringsidkare för att utföra en hantverkartjänst.

Om något av följande inträffar anses det vara en försening eller som det heter i lagtexten, ett dröjsmål:

  • Om uppdraget inte har avslutats inom den tid som ni har avtalat, utan att det beror på dig som kund.
  • Om uppdraget inte har avslutats inom den tid som är skälig med hänsyn till vilket arbete som skulle utföras.
  • Om näringsidkaren inte påbörjar arbetet inom utsatt tid eller följer en utsatt tidsplan.

Skulle det vara så att du inte har ett skriftligt avtal med dina hantverkare kan det vara svårt att visa att de har tagit för lång tid på sig. Det är dessvärre inte ovanligt att arbeten påbörjas utan att det finns en tidplan. Men vad får du då göra om det här renoveringsarbetet drar ut på tiden? Du får kräva att företaget gör klart arbetet. I ditt fall får hantverkarna bara vägra att göra klart arbetet om det finns stora hinder som de inte kan övervinna eller om det skulle innebära stora kostnader för dem.

Har du själv drabbats av kostnader som företaget ska ersätta dig för på grund av dröjsmålet, får du hålla inne med så mycket av betalningen som krävs för att du ska vara säker på att få ersättningen.

Är förseningen av väsentlig betydelse, om du till exempel skulle vilja ha ett gästhus renoverat inför ett planlagt bröllop och arbetet blir försenat, kan du ha rätt att häva hela eller den del av avtalet som återstår. En hävning betyder att tjänsten ska avslutas och att företaget inte har rätt att få betalt för den del av arbetet som hävs.

Det är klokt att komma ihåg att skriva avtal när man köper hantverkartjänster med andra ord. När man får den avtalade överenskommelsen på pränt är det betydligt lättare att ha en samsyn om vad som ska göras, inom vilka tidsramar och till vilken kostnad. Skulle något gå snett är det förstås också enklare att kunna gå tillbaka till avtalet och peka på vad som har överenskommits. Några bra kom-i-håg och råd om hantverkaravtal till den som går i renoveringstankar finns att läsa på HELPs hemsida här.