Vem tystar vem? 2

En anställd underrättad om avskedande har läckt delar av ett avtalsförslag till Aftonbladet. Av en konstig anledning visas inte hela avtalet i Aftonbladet.

Praxis är att under förhandling inte gå ut med avtalsförslag utanför förhandlingsrummet. Då dessa förhandlingar uppenbarligen är avslutade av den anställde i och med att hen nu offentligt deklarerar att hen ska tystas så vill även arbetsgivaren deklarera följande:

  • I nästan samtliga fall av utköp så finns en ömsesidig tystnadsklausul inskriven.
  • Så även i detta fall. Förbundsjuristen krävde även arbetsgivarens tystnad vid vite om vad som föranlett avtalet. Om detta skulle brytas skulle arbetsgivaren erlägga ett vite om dryga 400 000 kr.
  • I det avtalsförslag som var aktuellt fanns starkare skrivningar om medarbetarens lojalitet än brukligt då denne redan bevisligen brutit sin lojalitetsplikt.