Alla har rätt att må bra

Peter Werner, församlingspedagog i Piteå församling, brinner för att hjälpa människor att skapa en hållbar arbetsmiljö med devisen att alla har rätt att må bra. Själv har han nyligen ändrat fokus på arbetet för att få mer tid för återhämtning.

Från att uteslutande ha ägnat sig åt konfirmander, lägerverksamhet och ungdomar har Peter Werner, församlingspedagog i Piteå församling, sedan en tid tillbaka ändrat fokus för att få mer tid för återhämtning.

–  Att delta i långa läger och att arbeta med ungdomar kräver mycket energi och min kropp har börjat säga ifrån, menar Peter Werner. Men det ser jag som ett sundhetstecken.

–  Efter samtal med min chef har jag ändrat mina arbetsuppgifter, säger Peter. Jag har kvar mitt engagemang i Mosaik, en grupp av unga vuxna med funktionsnedsättningar, som möts varje vecka. Men nu håller jag även i andakter på äldreboenden och ägnar mig åt administration. Jag har en lyhörd arbetsgivare som hela tiden lyssnar på mig och mina behov, berömmer Peter.

Möter många medlemmar i utbrändhet

I sitt fackliga arbete möter Peter allt oftare medlemmar i utbrändhet. Utan hjälp att hantera stressen har arbetssituationen för dessa medlemmar blivit ohållbar med alltför många arbetsuppgifter och för stor press.

– Dessa ärenden ökar som en följd av arbetets gränslösa natur i kombination med låg kunskap hos chefer om hur resurserna ska användas och fördelas på ett hållbart sätt, resonerar Peter.

Det är viktigt att diskutera dessa frågor och visa att det finns vägar till ett hälsosamt och hållbart arbetssätt. Här kommer fackförbundet in som bollplank och stöd för både medarbetare och chefer.

– Att vara lyhörd och att ta tag i arbetsmiljöproblemen är en av chefens främsta uppgifter, framhåller Peter. Om du som medarbetare känner att du inte får gehör hos din chef i situationer där arbetsmiljön är ett problem är det viktigt att du tar hjälp av skyddsombudet på din arbetsplats. Det kan kännas svårt att ställa krav på arbetsgivaren utan stöd.

Vilka tips har du till chefer?

– Lyssna på dina medarbetares behov och önskemål, säger Peter. Fråga din medarbetare hur hon eller han skulle vilja förändra sin situation till det bättre. På så vis kan ni slippa en sjukskrivning. Om du har medarbetare på väg tillbaka från sjukskrivning är det viktigt att skapa en trygg och lugn miljö. Skaffa kunskap om hur du bäst kan hjälpa din personal. Det finns alltid något som kan förbättras.

I Luleå stift kommer Peter och hans fackliga kollegor att hålla i en chefsutbildning längre fram i år där de utbildar chefer i att förebygga och hantera arbetsmiljöproblem. Peter Werner är kretsordförande, regionalt skyddsombud och facklig förtroendeman i Luleå stiftskrets.

Vad får dig att fortsätta arbeta fackligt?

–  Att få räcka ut en hand och finnas där för de som har problem på olika sätt ligger mig varmt om hjärtat, säger Peter. Alla har behov av att bli sedda. I mitt yrke har jag ju haft förmånen att få hjälpa på många sätt, men att jobba fackligt och hjälpa människor till en bättre arbetsmiljö är också något jag brinner för. Alla har rätt att må bra.

Som medlem i KyrkA har du alltid möjlighet att få hjälp. Kontakta ditt skyddsombud på din arbetsplats eller ett regionalt skyddsombud.

 

Läs också:
Gör så här om sjukpenningen uteblir

Långtidssjukskrivning beror på stress i arbetet

Fler diakoner sjukskrivna på grund av stress

Vägen tillbaka efter sjukskrivning