Samlingssida - aktuellt i spåren av Coronapandemin

Om dina rättigheter på jobbet

I takt med att Corona-viruset sprids ändras spelreglerna för oss alla. Här kan du läsa mer om dina rättigheter på jobbet och få svar på de vanligaste frågorna.
Vad händer med lönen när allt ställs in?

Nya ersättningar från Försäkringskassan

Förebyggande sjukpenning för riskgrupper, tillfällig föräldrapenning för föräldrar till ett barn som varit allvarligt sjuk eller smittbärarpenning för att undvika att smitta närstående med covid-19.
Läs mer här

Frågor och svar om korttidsarbete

Här hittar du svar på vanligaste frågorna om korttidsarbete och du får en avtalsmall som du behöver för att kunna teckna lokalt kollektivavtal.
Frågor och svar om korttidsarbete

Riskbedömning

Besök också Sunt arbetslivs samlingssida om arbetsmiljöarbete i tider av corona. Den innehåller stöd för att hantera och bedöma risker, oro och nya arbetssätt.
Arbetsmiljöarbete i tider av corona

Om arbetsmiljö under Corona

Jag tillhör riskgruppen och känner stor oro inför de arbetsuppgifter som min arbetsgivare har gett mig. Hur ska jag tänka och vad har arbetsgivaren för ansvar?
Frågor & svar om arbetsmiljö under Corona